Οι πρώτοι υπολογιστές

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες.  Οι πρώτοι υπολογιστές στα μέσα του 20ού αιώνα είχαν το μέγεθος ενός μεγάλου δωματίου και κατανάλωναν εκατοντάδες φορές περισσότερη ισχύ από τους σημερινούς υπολογιστές. Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι υπολογιστές μπόρεσαν να χωρέσουν σε […]