Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι.π.χ.-3ος αι.μ.χ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με τις απαντήσεις τους(από την τράπεζα θεμάτων)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

 

 

1. Ο Οκταβιανός ενίσχυσε την κεντρική εξουσία χωρίς να χρησιμοποιήσει αυταρχικές μεθόδους.

2. Ο Οκταβιανός συγκέντρωσε στο πρόσωπό του τα σημαντικότερα αξιώματα της Ρωμαικής Πολιτείας, εκτός από το αξίωμα του δικτάτορα.

3.'Ενα από τα αξιώματα που συγκέντρωσε στο πρόσωπό του ο Οκταβιανός ήταν αυτό του Μεγάλου Αρχιερέως.

4.Ο Οκταβιανός μοιράστηκε τη διοίκηση των επαρχιών με τη σύγκλητο.

5.Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Οκταβιανού, η σύγκλητος είχε ως αρμοδιότητα τον διορισμό διοικητών σε ορισμένες επαρχίες.

6.Ο Οκταβιανός φρόντισε για την κατασκευή λαμπρών οικοδομημάτων στη Ρώμη.

7.Η Σύγκλητος αναγόρευσε τον Οκταβιανό...Αύγουστο, αναγνωρίζοντάς του θε ι κές ιδιότητες.

8.Οι αντιπολιτευτικές τάσεις της συγκλήτου κατά την περίοδο των διαδόχων του Οκταβιανού εξασθένησαν εξαιτίας της ισχυρής διοίκησης των ρωμαίων αυτοκρατόρων.

9.Ο Οκταβιανός εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας.

***