Έναρξη και τερματισμός υπολογιστή

Δείτε τη διαδικασία έναρξης και τερματισμού του υπολογιστή και ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις ασκήσεις και κουίζ.  

 

 

Leave a Reply