Ελληνικά

Άρτια συνάρτηση

και περιττή συνάρτηση

 

Απόλυτη τιμή

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

Σημεία του τριγωνομετρικού κύκλου συμμετρικά ως προς τον y'y

Τριγωνομετρικός κύκλος

Μελέτησε τον τριγωνομετρικό κύκλο και μην παπαγαλίζεις...

Τριγωνομετρική συνάρτηση

Η συνάρτηση    f(x)=ημx

Βασική τριγωνομετρική ταυτότητα

 ημ^2x+συν^2x=1

Ορισμός υπερβολής

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της υπερβολής;

Ορισμός παραβολής

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της παραβολής;

Ορισμός έλλειψης

Ποια ιδιότητα έχουν τα σημεία της έλλειψης;

Συμμετρία εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης

Συναρτήσεις       f(x)=a^x      και    g(x)=log_ax