Ελληνικά

Μονοτονία εκθετικής συνάρτησης

Η μονοτονία της συνάρτησης  f(x)=a^x

Μετατόπιση καμπύλης

Μετατόπιση γραφικής παράστασης γνωστής συνάρτησης :

Μονοτονία και ακρότατα

Λίγα λόγια για ακρότατα και μονοτονία ...

 

Μονοτονία συνάρτησης

Μια εισαγωγή στη μονοτονία συνάρτησης :

Διάταξη

Λίγα λόγια για τη διάταξη..

Συνεπαγωγή και ισοδυναμία

Ας δούμε τα βασικά για τη συνεπαγωγή και την ισοδυναμία :

Καλή χρονιά !

Κάθε αρχή και δύσκολη;
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός;
Διαλέγω το δεύτερο.
Καλή χρονιά με αισιοδοξία!