Δημιουργία διαγράμματος ροής για αλγόριθμο που περιλαμβάνει τη δομή επανάληψης ΟΣΟ

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Ασκηση1

χ <- 5

ψ <- 7

ζ <- 0

ΟΣΟ ψ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

   ΑΝ ψ mod 2 = 1 ΤΟΤΕ

      ζ <- ζ + χ

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

   χ <- χ*2

   ψ <- ψ div 2

   ΓΡΑΨΕ χ, ψ, ζ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ζ

ΤΕΛΟΣ Ασκηση1

 

Τί θα εμφανίσει στην οθόνη του υπολογιστή ο αλγόριθμος κατά την εκτέλεσή του;

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Πρόγραμμα για διαγωνισμό ρομποτικής

(Πηγή: Θέμα 27545 που αναρτήθηκε στην τράπεζα θεμάτων στις 3-1-2023)

Σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής συμμετέχουν 10 σχολεία. Κάθε σχολείο παρουσιάζει το έργο της και βαθμολογείται από μια κριτική επιτροπή καθώς και από τα υπόλοιπα σχολεία. Οι βαθμοί που δίνονται είναι ακέραιες τιμές από το 1 μέχρι το 10. Να γραφτεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο :

4.1 Να περιλαμβάνει το τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

4.2  Να διαβάζει τις τιμές εισόδου με την εξής σειρά:

Α) Τα ονόματα των 10 σχολείων σε πίνακα ΣΧΟΛΕΙΟ[10].

Β) Τις βαθμολογίες που έλαβε το κάθε σχολείο από την κριτική επιτροπή και καταχωρούνται στην κύρια διαγώνιο του τετραγωνικού πίνακα ΒΑΘΜΟΙ[10,10]. (Μονάδες 3)

Γ) Τις βαθμολογίες που έλαβε το κάθε σχολείο από τα υπόλοιπα σχολεία και καταχωρούνται στις υπόλοιπες θέσεις του πίνακα ΒΑΘΜΟΙ. Για παράδειγμα, η τιμή της θέσης ΒΑΘΜΟΙ[4,5] αντιστοιχεί στο βαθμό που πήρε το 4ο σχολείο από το  5ο σχολείο. (Μονάδες 4)

Μονάδες 15

4.3 Να υπολογίζει και να τυπώνει για κάθε σχολείο το άθροισμα των βαθμών που πήρε και να τα καταχωρεί στο πίνακα Σ_ΒΑΘΜΩΝ[10].

Μονάδες 8

Το πρόγραμμα να κάνει έλεγχο δεδομένων.

 

Αλγόριθμος για επισκέψεις ιστοτόπων

(Θέμα πανελληνίων εξετάσεων έτους 2014 για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει, για δέκα ιστότοπους, τον αριθμό των επισκέψεων που δέχεται ο καθένας, κάθε μέρα, για τέσσερις εβδομάδες.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

Δ1. Για καθένα από τους ιστότοπους να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των επισκέψεων που δέχθηκε ο ιστότοπος για καθεμιά ημέρα.

Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών.

Δ2. Να εμφανίζει το όνομα κάθε ιστοτόπου και τον συνολικό αριθμό των επισκέψεων που δέχθηκε αυτός στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων.

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των ιστοτόπων που κάθε μέρα στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων δέχθηκαν περισσότερες από 500 επισκέψεις.

Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ιστότοποι, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

Δ4. Να διαβάζει το όνομα ενός ιστοτόπου. Αν το όνομα αυτό δεν είναι ένα από τα δέκα ονόματα που έχουν δοθεί, να το ξαναζητά, μέχρι να δοθεί ένα από αυτά τα ονόματα. Να εμφανίζει τους αριθμούς των εβδομάδων (1-4) κατά τη διάρκεια των οποίων ο συνολικός (εβδομαδιαίος) αριθμός επισκέψεων στον ιστότοπο αυτό είχε τη μέγιστη τιμή.

Read more