Αλγόριθμος για επισκέψεις ιστοτόπων

(Θέμα πανελληνίων εξετάσεων έτους 2014 για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει, για δέκα ιστότοπους, τον αριθμό των επισκέψεων που δέχεται ο καθένας, κάθε μέρα, για τέσσερις εβδομάδες.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

Δ1. Για καθένα από τους ιστότοπους να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των επισκέψεων που δέχθηκε ο ιστότοπος για καθεμιά ημέρα.

Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών.

Δ2. Να εμφανίζει το όνομα κάθε ιστοτόπου και τον συνολικό αριθμό των επισκέψεων που δέχθηκε αυτός στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων.

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των ιστοτόπων που κάθε μέρα στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων δέχθηκαν περισσότερες από 500 επισκέψεις.

Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ιστότοποι, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

Δ4. Να διαβάζει το όνομα ενός ιστοτόπου. Αν το όνομα αυτό δεν είναι ένα από τα δέκα ονόματα που έχουν δοθεί, να το ξαναζητά, μέχρι να δοθεί ένα από αυτά τα ονόματα. Να εμφανίζει τους αριθμούς των εβδομάδων (1-4) κατά τη διάρκεια των οποίων ο συνολικός (εβδομαδιαίος) αριθμός επισκέψεων στον ιστότοπο αυτό είχε τη μέγιστη τιμή.


Συνεχίστε τον αλγόριθμο της άσκησης

Αλγόριθμος Θέμα_Δ

!Εισαγωγή ονομάτων των ιστοτόπων
Για i από 1 μέχρι 10
Διάβασε ον[i]
Τέλος_επανάληψης

!Εισαγωγή του αριθμού των επισκέψεων που δέχεται κάθε ιστότοπος καθεμία από τις 28 ημέρες
Για i από 1 μέχρι 10
Για j από 1 μέχρι 28
Διάβασε Α[i , j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

!Υπολογισμός του συνολικού αριθμού των επισκέψεων καθενός από τους 10 ιστοτόπους
Για i από 1 μέχρι 10
S[i] ← 0
Για j από 1 μέχρι 28
S[i] ← S[i] + Α[i , j]
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

! Εμφάνιση του ονόματος του site και του συνολικού αριθμού των επισκέψεων που αυτός δέχθηκε
Για i από 1 μέχρι 10
Εμφάνισε ον[i], S[i]
Τέλος_επανάληψης

!Μέτρηση του αριθμού των ημερών που οι ιστότοποι δέχθηκαν πάνω από 500 επισκέψεις κάθε μέρα
Για i από 1 μέχρι 10
π[i] ← 0
Για j από 1 μέχρι 28
Αν A[I , j] > 500 τότε
π[i] ← π[i] + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

........

Leave a Reply