Προσωπικά δεδομένα

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υλικό του σεμιναρίου "Ο GDPR και οι 40 κλέφτες" που παρέχεται δωρεάν από την διαδικτυακή πλατφόρμα mathesis (https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Law+GDPR+19E/course/)

Προτεινόμενα βίντεο από το ως άνω σεμινάριο:

V3.2 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

V3.4 Προσωπικά

V7.1 Κωδικοί

V7.2 Πσάρεμα

V7.3 Πσαρώστε με

V7.4 Και τώρα;


  • Άσκηση στην πλατφόρμα Liveworksheets - ισχυροί κωδικοί

Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο διαδίκτυο

Σχετικό υλικό για μελέτη: σελ. 136-137 του σχολικού βιβλίου.


  • Ένα συνοπτικό βίντεο που περιγράφει πώς μπορεί κάποιος να γνωρίζει αν ένας ιστότοπος είναι ασφαλής.

Το βίντεο είναι στα αγγλικά και η αυτόματη μετάφρασή του έχει ορισμένα προβλήματα.

Παρακάτω παρατίθεται μια πιο προσεγμένη μετάφραση του περιεχομένου του στα ελληνικά.


  • Άσκηση

  • Πιο εκτενές βίντεο με χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου (από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου)


  • Πώς μπορεί να γίνει καταγγελία για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο


  • Το παρακάτω poster εξηγεί συνοπτικά τι σημαίνουν οι διάφορες ενδείξεις στο σύστημα PEGI

PEGI_poster

  • Άσκηση