Διαπνοή των φυτών

Διαδραστικό αντικείμενο: Συμπληρώστε τα κενά (Fill in the Blanks).

Άσκηση συμπλήρωσης κενών.

Διδακτικό αντικείμενο:  Διαπνοή των Φυτών.

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή. 

Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.

Διαπνοή – μορφολογία στοματίων

Διαδραστικό αντικείμενο: Image Hotspots.

Επισήμανση σημείων σε φωτογραφία με αντίστοιχες επεξηγήσεις

Διεύθυνση Ιστοχώρου:Η διαπνοή των φυτών ‹ Όλα τα αντικείμενα ‹ e-me Content — WordPress

Διδακτικό αντικείμενο: Διαπνοή των Φυτών.

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή. 

Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.

Υπόγεια βλάστηση των δικότυλων φυτών

Διαδραστικό αντικείμενο: Διαδραστικό βίντεο (interactive video)

Διαδραστικό βίντεο με επισημάνσεις κατά την ροή

Διδακτικό αντικείμενο:  Πορεία βλάστησης του σπόρου - Η περίπτωση του δικότυλου φυτού.

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή. 

Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.

Εγκεντρισμός ελιάς

Διαδραστικό αντικείμενο: Διαδραστικό βίντεο (interactive video).

Διαδραστικό βίντεο με ερωτήσεις κατά την ροή.

Διδακτικό αντικείμενο:  Πολλαπλασιασμός των φυτών - Εγκεντρισμός

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή.

Τάξη: Β ΕΠΑ.Λ.