Διαπνοή – μορφολογία στοματίων

Διαδραστικό αντικείμενο: Image Hotspots.

Επισήμανση σημείων σε φωτογραφία με αντίστοιχες επεξηγήσεις

Διεύθυνση Ιστοχώρου:Η διαπνοή των φυτών ‹ Όλα τα αντικείμενα ‹ e-me Content — WordPress

Διδακτικό αντικείμενο: Διαπνοή των Φυτών.

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή. 

Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.

Leave a Reply