Υπόγεια βλάστηση των δικότυλων φυτών

Διαδραστικό αντικείμενο: Διαδραστικό βίντεο (interactive video)

Διαδραστικό βίντεο με επισημάνσεις κατά την ροή

Διδακτικό αντικείμενο:  Πορεία βλάστησης του σπόρου - Η περίπτωση του δικότυλου φυτού.

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή. 

Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.

Leave a Reply