Διαπνοή των φυτών

Διαδραστικό αντικείμενο: Συμπληρώστε τα κενά (Fill in the Blanks).

Άσκηση συμπλήρωσης κενών.

Διδακτικό αντικείμενο:  Διαπνοή των Φυτών.

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή. 

Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.

Leave a Reply