Εγκεντρισμός ελιάς

Διαδραστικό αντικείμενο: Διαδραστικό βίντεο (interactive video).

Διαδραστικό βίντεο με ερωτήσεις κατά την ροή.

Διδακτικό αντικείμενο:  Πολλαπλασιασμός των φυτών - Εγκεντρισμός

Μάθημα: Φυτική Παραγωγή.

Τάξη: Β ΕΠΑ.Λ.

Leave a Reply