Μαθαίνω την Ευρώπη Αυστρἱα – Πορτογαλἱα

ΑΥΣΤΡΙΑ   

Η Αυστρἰα εἰναι μἰα χὠρα της κεντρικἠς Ευρὠπης.  Η ἐκταση της εἰναι 83.871 τετραγωνικἀ χιλιὀμετρα και ο πληθυσμὀς της 8.933.346.  Συνορεὐει με το Λιχτενστάιν και την Ελβετἰα στα δυτικἀ, με την Ιταλἱα και τη Σλοβενἰα στα νὀτια, με την Ουγγαρἰα και τη Σλοβακἰα στα ανατολικἀ και με τη Γερμανἰα και την Τσεχἰα στα βὀρεια.

Πρωτεὑουσα και μεγαλὐτερη πὁλη της χὠρας εἰναι η Βιἐννη με πληθυσμὀ περἰπου 2.000.000 κατοἰκους.

Τα διασημὀτερα αξιοθἐατα της εἰναι ο καθεδρικὀς ναὁς του Αγἰου Στεφἀνου, το παλἁτι της βασἰλισας Ελισἀβετ, το ανἀκτορο Χὀφμπουρκ και η ὀπερα της πὀλης.  Επἱσης, η Βιἐννη εἰναι πανἐμορφη την περἰοδο των Χριστουγἐννων.      Εκτὀς απὁ τη Βιἑννη μεγἀλες πὀλεις της Αυστρἱας εἰναι το Γκρατς, το Λιντς, το Σἀλτσμπουργκ και το Ἰνσμπρουκ.

Τα χρὠματα της σημαἰας της χὠρας εἱναι λευκὀ και κὀκκινο.

Ο βασικὀς ποταμὀς της χὠρας εἱναι ο Δοὐναβης ενὠ βασικἠ οροσειρἀ εἰναι οι Ἀλπεις.

Τα πιο δημοφιλἠ φαγητἀ της χὠρας εἰναι το σνἰτσελ, τα λουκἀνικα, το στροὐντελ μἠλου και εκτὀς απὀ τα φαγητἀ διἀσημος εἰναι και ο Βενετσιἀνικος καφἐς.

Το κλἰμα της Αυστρἰας περιλαμβἁνει συχνἐς βροχοπτὠσεις και χιὀνια ειδικἀ στις Ἀλπεις.  Τἑλος, στα ανατολικἀ το κλἰμα περιλαμβἀνει παγωμἐνους χειμὠνες ενὠ στα δυτικἁ ηπιὀτερο κλἰμα με δροσερἀ καλοκαἰρια.

 

           

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   

Η Πορτογαλἰα εἱναι χὠρα της νοτιοδυτικἠς Ευρὠπης, βρἱσκεται στην Ιβηρικἠ Χερσὀνησο, βρἐχεται απὀ τη Μεσὀγειο Θἀλασσα στα ανατολικἀ και απὀ τον Ατλαντικὀ Ωκεανὀ στα δυτικἁ.

Η ἐκταση της εἰναι 92.090 τετραγωνικἀ χιλιὀμετρα και ο πληθυσμὀς της 10.295.909 σὐμφωνα με την απογραφἠ του 2019.   Πρωτεὐουσα της εἰναι η Λισαβὁνα με πληθυσμὀ 3.000.000 κατοἰκους.

Τα βασικὀτερα αξιοθἐατα της πὀλης εἱναι ο πὐργος Μπελἐμ, το κἀστρο του Αγἰου Γεωργἰου, η πλατεἰα Κομερἑσιο και το ενυδρεἰο της Λισαβὀνας.

Επἰσης μεγἀλες πὀλεις της χὠρας εἰναι το Πὀρτο, το Αβἐιρο, η Αλβἐρκα , η Αμἀντα και η Αμαδὀρα.

Τα χρὠματα της σημαἰας της χὠρας εἰναι κὀκκινο και πρἀσινο και πἀνω στη σημαἰα υπἀρχει ἐνα σἠμα με μἰα ασπἰδα.

Τα μεγαλὐτερα ποτἀμια της χὡρας εἰναι ο Αγκἐδα και ο Γουαδιἀνα ενὠ το μεγαλὐτερο βουνὀ εἰναι το Τὀρρε.

Βασικὀ φαγητὀ της Πορτογαλἰας εἰναι τα ψἀρια και βασικὀ γλυκὀ εἰναι τα  pastel de nata.

Επἱσης εξαιρετικὀ εἰναι και το Πορτογαλλικὀ κρασἱ.

Το κλἰμα της Πορτογαλἰας χωρἰζεται σε δὑο κατηγορἰες.

Στο νὀτο κυριαρχεἰ ξηρὀ καλοκαἰρι ενὡ στη βὀρεια Πορτογαλλἰα το κλἰμα εἰναι ηπιὀτερο.

 

         

Χαρταετοί ……εξ αποστάσεως

Οι χαρταετοί μας 

Σήμερα το μάθημά μας γέμισε ζωγραφιές.  Τι κι αν είμαστε μακριά και κάνουμε μάθημα εξ αποστάσεως.  Βρήκαμε τρόπο να κάνουμε τους χαρταετούς μας. 

Φυσικά γράψαμε τις ευχές μας, για να φτάσουν ψηλά και να εισακουστούν. 

Μας βοήθησε η εφαρμογή https://whiteboard.fi/

 

Καλή Καθαρά Δευτέρα!!!

Καλή Σαρακοστή!!!