Καράβια (Ι)

Το μάθημα “Καράβια”,επειδή έχει πολλές πληροφορίες θα γίνει σε 2 ή 3 μαθήματα για καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα διαλυτικά. Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω παρουσίαση … (κάντε κλικ στην εικόνα)