Μελέτη Περιβάλλοντος: Ο χρόνος – Οι εποχές (Ι)

Στο σημερινό μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος θα ασχοληθούμε με τις εποχές. Στόχος είναι: Να θυμηθούν οι μαθητές τις εποχές και τους μήνες. Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής, τα οποία σχετίζονται με την καθημερινή ζωή: ασχολίες των ανθρώπων, χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φυσικού περιβάλλοντος, φρούτα, ιστορικά γεγονότα, γιορτές, ήθη, έθιμα, καιρό.  Να αναπτυχθεί η ικανότητα […]