Μελέτη Περιβάλλοντος: Ο χρόνος – Οι εποχές (Ι)

Στο σημερινό μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος θα ασχοληθούμε με τις εποχές.

Στόχος είναι:

  • Να θυμηθούν οι μαθητές τις εποχές και τους μήνες.
  • Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής, τα οποία σχετίζονται με την καθημερινή ζωή: ασχολίες των ανθρώπων, χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φυσικού περιβάλλοντος, φρούτα, ιστορικά γεγονότα, γιορτές, ήθη, έθιμα, καιρό.
  •  Να αναπτυχθεί η ικανότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

 

Ανοίξτε την παρακάτω παρουσίαση για να διαβάσετε το φύλλο εργασιών:

Ακούστε το τραγούδι "12 μήνες αθλητές". Κάντε κλικ στην εικόνα.