Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών (ΙΙΙ)

Συνεχίζουμε τις προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών ....

 

Και τώρα εξάσκηση με παιχνίδι!!!