Μαθηματικά – Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών.

Σήμερα στα Μαθηματικά θα ασχοληθούμε με ένα καινούριο κεφάλαιο, αλλά όχι άγνωστο για τους μαθητές! Θα ασχοληθούμε με προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών.   Πατήστε στην παρουσίαση για να μελετήσετε το φύλλο εργασιών:   Και….. τώρα παιχνίδι!!!