ΣΥΝΩΝΥΜΑ-ΑΝΤΙΘΕΤΑ

Για να πραγματοποιήσουμε τις σημερινές  εργασίες θα πρέπει να διαβάσουμε από το βιβλίο της Γραμμματικής μας τα Συνώνυμα και τα Αντώνυμα (Αντίθετα) στη σελ. 210.

Στη συνέχεια κάντε κλικ στην εικόνα 1 για να εξασκηθείτε στις συνώνυμες λέξεις

Εικόνα 1 -ΣΥΝΩΝΥΜΑ

και στην εικόνα 2 για να εξασκηθείτε στις αντίθετες.

Εικόνα 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ

 

Leave a Reply