ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9η ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9η ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επαναληπτικές δραστηριότητες στην 9η ενότητα του βιβλίου μας ("Συσκευές")

 

 

 

Δραστηριότητα 1η (ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΞΕΩΝ)

 

Δραστηριότητα 2η (ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ)

 

Δραστηριότητα 3η (ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ)

 

Δραστηριότητα 4η (ΔΙΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ )

 

Δραστηριότητα 5η ( ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ )

 

Δραστηριότητα 6η (ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ)

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6

Ελάτε να κάνουμε μαζί επαναληπτικές δραστηριότητες για τα κεφάλαια 1-6 της Ελληνικής Επανάστασης. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να μελετήσετε τα αντίστοιχα κεφάλαια από το βιβλίο σας.

Δραστηριότητα 1η (Κουίζ) 

Δραστηριότητα 2η (πολλαπλών επιλογών)

Δραστηριότητα 3η (αντιστοίχιση)

Δραστηριότητα 4η (σωστό ή λάθος)