Επαναληπτικές εργασίες στην 4η ενότητα

Επαναληπτικές εργασίες στην 4η ενότητα

 

Συνεχίζουμε τις επαναληπτικές δραστηριότητες στη Γλώσσα με εργασίες από την 4η ενότητα.

Δραστηριότητα 1η (παραθετικά) 

Δραστηριότητα 2η (προστακτική αορίστου)

Δραστηριότητα 3η (εγκλίσεις)

 

Δραστηριότητα 4η (γράφω την έγκλιση)

 

Δραστηριότητα 5η (ορθογραφία λεξιλογίου ενότητας)

 

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Επαναληπτικές δραστηριότητες στα κεφάλαια 6-10

Συνεχίζοντας την επανάληψη στη Β΄ ενότητα του βιβλίου μας, θα ξαναφέρουμε στη μνήμη μας τα αντίστοιχα μαθήματα. Μια καλή μελέτη των βιβλίων μας είναι απαραίτητη. Όταν την ολοκληρώσουμε μπορούμε να ξεκινήσουμε.