Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) – Κεφ. 1-5 – Επανάληψη

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία  (1453-1821) – Κεφ. 1-5 – Επανάληψη

Ελάτε να κάνουμε μαζί μια διαδραστική επανάληψη στα κεφάλαια 1-5 της Β΄ενότητας του βιβλίου μας. Θα πρέπει πρώτα να μελετήσετε τα αντίστοιχα μαθήματα και όταν νιώσετε έτοιμοι μπορείτε να ξεκινήσετε, κάνοντας κλικ στην εικόνα:

Επαναληπτικές εργασίες στην 7η ενότητα

Επαναληπτικές εργασίες στην 7η ενότητα

Συνεχίζουμε με επαναληπτικές δραστηριότητες στην 7η ενότητα του βιβλίου μας. (Παθητικές μετοχές, κλίση ουσιαστικών, επίθετα σε -ης,-ες, ενεργητικός και παθητικός αόριστος, μεταφορές, απλές και επαυξημένες προτάσεις)

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ξεκινήσετε.