4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Με το βλέμμα στο μέλλον!!

1η Δραστηριότητα

Μελετήστε τα επόμενα σενάρια για την κλιματική αλλαγή:

ΣΕΝΑΡΙΟ 1

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

ΣΕΝΑΡΙΟ 3

 

Συζητήστε και αποφασίστε ποιο θεωρείτε περισσότερο πιθανό να γίνει πραγματικότητα. Δικαιολογείστε την άποψή σας.

2η Δραστηριότητα

Αφού συνεννοηθείτε με το ζευγάρι  σας, ποιος διαβάζει, ποιος κάνει τον γραμματέα, στη συνέχεια μελετήστε τις επόμενες πηγές και κάντε τις δικές σας προτάσεις στο έγγραφο που ακολουθεί.

1η και 6η δυάδα (ΠΟΛΕΙΣ) :   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ    ή     ΕΓΓΡΑΦΟ

2η και 7η δυάδα(ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ) :  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ     ή       ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ σημείο ΛΥΣΕΙΣ ΗΔΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ   ή        ΕΓΓΡΑΦΟ

3η και 8η δυάδα (ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ή     ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ για τα απόβλητα  ή   ΕΓΓΡΑΦΟ

4η και 9η δυάδα ( ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ): ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ κλίμα και μέσα μεταφοράς  ή ΕΓΓΡΑΦΟ

5η και 10η δυάδα: να συμπληρώσουν σε περίπτωση που λείπει κάποιος τη δυάδα ή να ασχοληθούν με όποιο θέμα τους ενδιαφέρει περισσότερο.

Ολοκληρώνοντας τη 2η δραστηριότητα τα παιδιά όλων των ομάδων συμπληρώνουν το επόμενο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργασία για το σπίτι - Αναστοχασμός

 

 

Leave a Reply