Επανάληψη Υλικά σώματα

ΟΓΚΟΣ= Ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.

Μονάδες μέτρησης: 1 κυβικό μέτρο=1.000 κ.δέκατα =1.000.000 κ.εκατοστά = 1.000.000.000 κ.χιλιοστά (για στερεά)

1 λίτρο ή l =1.000 χιλιοστόλιτρa ή ml (για υγρά)

ΜΑΖΑ= Η ποσότητα της ύλης που περιέχει ένα σώμα.

Μονάδα μέτρησης: 1 κιλό =1.000 γραμμάριa  (1 τόνος=1.000 κιλά)

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ = ΜΑΖΑ : ΟΓΚΟΣ

Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας του σώματος στη μονάδα του όγκου. Πυκνότητα υπολογίζεται ως το πηλίκο μάζας ενός σώματος δια του όγκου του.

Συμπέρασμα

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο πιο μεγάλη είναι η πυκνότητα του σώματος.

 

Κουίζ ενότητας

 

 

One Comment on “Επανάληψη Υλικά σώματα

Leave a Reply