5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μαθαίνουμε για τον Στόχο 13 - Προστατεύουμε το κλίμα

Σήμερα θα μιλήσουμε για τους 17 Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) του  Ο.Η.Ε. με ορίζοντα το 2030 και συγκεκριμένα για τον Στόχο 13, που αφορά στο κλίμα.

Γνωρίζετε την παγκόσμια πρωτοβουλία για τους 17  Σ.Β.Α., έχετε ακούσει για αυτούς;

Μπείτε στην ιστοσελίδα των Η.Ε. και μελετήστε το σύντομο κείμενο  για τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και γνωρίστε καλύτερα τον στόχο 13 "ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ"

ή....

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Γενική Συνέλευση  των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε  17 στόχους, γνωστούς ως «Στόχοι Βιώσιμος Ανάπτυξης». Πρόκειται για συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα τα επόμενα 15 χρόνια, οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων (κλιματική αλλαγή, φτώχεια, ανισότητες κ.ά.). Αποβλέποντας όχι μόνο για την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών, οι 17 ΣΒΑ μεταξύ άλλων εστιάζουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη διασφάλιση της «υγείας» του πλανήτη μας, σε δίκαιες και ανεκτικές κοινωνίες και σε ευημερούσες οικονομίες.  Ένας από τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορά στο κλίμα.

Ο στόχος 13: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» επιδιώκει:

13.1: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των βασικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.

13.2: Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμούς.

13.3: Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και κοσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Εσείς όμως, τί μπορείτε να κάνετε;

Χωριστείτε σε 4 ομάδες και ακολουθήστε τις οδηγίες.....

1η ομάδα

Μπείτε στην σελίδα  https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_el 

ή διαβάστε το κείμενο

2η ομάδα

Μπείτε στην σελίδα  https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_el 

ή διαβάστε το κείμενο

3η ομάδα

Μπείτε στην σελίδα  https://ec.europa.eu/clima/mobility/tips_el 

ή διαβάστε το κείμενο


Αν θελετε να μάθετε περισσότερα για την κλιματική αλλαγή, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://ec.europa.eu/assets/clima/our_planet_our_future/el/files/assets/basic-html/page5.html

 


Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν Οικοκώδικα καλών πρακτικών για την προστασία του κλίματος.

Θα γράψουμε και θα συμφωνήσουμε  τις αλλαγές, που μπορούν να γίνουν στις καθημερινές μας συνήθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Όλοι μαζί προστατεύουμε το κλίμα»!

ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Τόπος: ……………………… Ημερομηνία: ………………. Εμείς,

Οι μαθητές του ………………………………………………………εντοπίσαμε ότι π.χ. οι καθημερινές μας συνήθειες

(η σπατάλη ενέργειας και φασικών πόρων, η υπερκατανάλωση) συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

και αποφασίσαμε να συντάξουμε Οικοκώδικα καλών πρακτικών , προκειμένου να προστατέψουμε το κλίμα.

Κάνουμε τις παρακάτω προτάσεις και παίρνουμε την απόφαση να τις υιοθετήσουμε στην καθημερινή μας ζωη:  π.χ.

Μειώνουμε......

Λέμε όχι.....

Ανακυκλώνουμε.....

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του...

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

ΚΟΥΙΖ για την Κλιματική Αλλαγή μπορεί να γίνει από παιδιά αλλά και από ενηλίκους

 

Leave a Reply