ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε μια κλασική (= γραμμική) οικονομία, παράγουμε, καταναλώνουμε και στη συνέχεια πετάμε στα σκουπίδια όσα έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει. Η Γραμμική Οικονομία λειτουργεί κυρίως σύμφωνα µε το μοντέλο «παίρνω-φτιάχνω-απορρίπτω», ένα γραμμικό μοντέλο, στο οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο «τέλος της ωφέλιμης ζωής» του. Πολύτιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή υποδομών και κατοικιών, την […]

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Το Πάρκο Κυκλοφορικής Αγωγής είναι μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα- χώρος όπου έχουν τοποθετηθεί σήματα οδικής κυκλοφορίας, δρόμοι διπλής κατεύθυνσης, διαβάσεις πεζών, μονόδρομοι, κυκλικοί κόμβοι, κόμβοι, χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου κ.ά. Σκοπός των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι τα παιδιά να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια, πώς να περνούν ένα δρόμο από τη διάβαση ελέγχοντας αν […]

Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυκλική ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής παραγωγής και κατανάλωσης που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας με βάση ένα κυκλικό μοντέλο. Στοχεύει στην ανάπτυξη ανακυκλώσιμων και βιώσιμων πόρων για την προστασία της κοινωνίας από τα απόβλητα. Ο σκοπός είναι να είναι σε θέση να σχηματίσει ένα μοντέλο που δεν είναι πλέον […]