ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Μετανάστες είναι αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από την χώρα τους για να πάνε σε κάποια άλλη για καλύτερο τρόπο ζωής. Οι μετανάστες δεν έχουν την ιθαγένεια από τη χώρα που πρόκειται να πάνε. Οι μετανάστες φεύγουν από την χώρα του για διάφορους λόγους, κυρίως μεταναστεύουν για να απαλλαγούν από διάφορα πράγματα που καταπιέζουν τη […]

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που εγκαταλείπει χωρίς την θέληση του το κράτος του οποίου είναι πολίτης, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της θρησκείας ή του πολέμου ή ακόμα και εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων (πολιτικός πρόσφυγας), […]