Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το έργο μας!!

"Το έργο σας αποτελεί μία πολύ αξιόλογη προσέγγιση πλούσιας θεματολογίας άμεσου ενδιαφέροντος των νέων. Θετικά σημεία του έργου:
- Καλή αξιοποίηση της πλατφόρμας eTwinning για έργο Erasmus+
-  πολύ δημιουργικό έργο με  ξεκάθαρους στόχους και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
- ενεργός συμμετοχή των μαθητών, αλληλεπίδραση, συνεργατικές δραστηριότητες
- δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ
- άριστη οργάνωση του Twinspace
- παιδαγωγική καινοτομία
- αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν
Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω σας συγχαίρουμε διότι το έργο  σας διαθέτει όλα τα απαραίτητα  στοιχεία για να θεωρηθεί πετυχημένο και σας απονέμουμε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας! Καλή συνέχεια στο δημιουργικό σας έργο! Με εκτίμηση, η ΕΥΥ της δράσης eTwinning."

 

Leave a Reply