Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών​

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Διαίρεση λέγεται η πράξη με την οποία μοιράζουμε έναν αριθμό σε τόσα ίσα μέρη, όσα μας λέει ένας άλλος αριθμός.
Έχουμε δυο ειδών διαιρέσεις :

 • Τη διαίρεση μερισμού. Όταν ξέρουμε την τιμή των πολλών μονάδων και ζητάμε την τιμή της μιας μονάδας.

Π.χ. Οι πέντε σοκολάτες κοστίζουν 7,5 €. Πόσο κοστίζει η μία ;

 • Τη διαίρεση μέτρησης. Όταν ξέρουμε και την τιμή των πολλών μονάδων και την τιμή της μιας μονάδας και δεν ξέρουμε πόσες είναι αυτές οι πολλές μονάδες.

Π.χ. Αν έχω 12 κιλά μέλι και γεμίσω βάζα των 2 κιλών το καθένα. Πόσα βάζα χρησιμοποίησα;

 • Διαίρεση
Δοκιμή διαίρεσης
Σε κάθε διαίρεση ο διαιρετέος είναι ίσος με το γινόμενο του διαιρέτη επί το πη­λίκο συν  το υπόλοιπο. Αυτή είναι η δοκιμή (ή επαλήθευση) της διαίρεσης.
 • Μαθαίνω
 • Κάθε αριθμός αν διαιρεθεί με το 1, δίνει πηλίκο τον εαυτό του. 

​      π.χ. 5 : 1 = 5

 • Κάθε αριθμός αν διαιρεθεί με τον εαυτό του δίνει πηλίκο το 1.

      π.χ. 9 : 9 = 1

 • Το μηδέν (0) με όποιον αριθμό κι αν διαιρεθεί, δίνει πηλίκο τον εαυτό του.

​     π.χ. 0 : 5 = 0

 • Δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε έναν αριθμό δια μηδέν (0).

    π.χ. 4 : 0 είναι αδύνατο

 • ​Σε κάθε διαίρεση αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο δεν αλλάζει.    

      π.χ. 20 : 4 = 5 (20  2) : (4  2) = 40 : 8 = 5

 
 • Διαίρεση με το 0,1 , 0,01 , 0,001
 • Όταν διαιρώ έναν αριθμό με 0,1 , 0,01 κτλ ο αριθμός μεγαλώνει, 10, 100, 1.000 φορές.
 • Για να διαιρέσω ένα φυσικό αριθμό με το 0,1, το 0,01, το 0,001..., προσθέτω στον αριθμό ένα, δύο ή τρία... μηδενικά αντίστοιχα.
 • Για να διαιρέσω ένα δεκαδικό αριθμό με το 0,1, το 0,01, το 0,001..., μεταφέρω την υποδιαστολή του αριθμού δεξιά μία, δύο ή τρεις... θέσεις αντίστοιχα. Αν τελειώσουν τα ψηφία του αριθμού, βάζω μηδενικά. Picture
φυλλα εργασιασ

Views: 76

Leave a Reply