Οδηγίες για αυριανό μάθημα και ασκήσεις στη Γλώσσα

Άσκηση ισοσύλλαβα, ανισοσύλλαβα

Άσκηση ισοσύλλαβα-ανισοσύλλαβα

Άσκηση συμπλήρωση κενών 2

Άσκηση συμπλήρωση κενών

Καλησπέρα και Χριστός ανέστη! Αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, και ώρα 16:00 θα έχουμε μάθημα Ιστορίας, το Κεφάλαιο 34. Κάντε ανάγνωση, να είστε προετοιμασμένοι. Λύστε και ανεβάστε, όπου μπορείτε, τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Διαδραστικές ασκήσεις Γεωγραφίας

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2923
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2924
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2816
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10961

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10932
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10956
Πατήστε πάνω στους συνδέσμους και λύστε τις ασκήσεις που αφορούν τα κεφάλαια 32 και 35 της Γεωγραφίας.Μόλις τελειώνει η κάθε άσκηση πατάτε print screen και μου το στέλνετε.