το podcast

Το podcast που ακολουθεί αποτελεί μέρος ενός προγράμματος για τον εκφοβισμό. Είχε διάρκεια 7 διδακτικά δίωρα και για την ολοκλήρωσή του χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές της e-me, συμβατικά υλικά γραφής, εμπειρίες των παιδιών και του δασκάλου, το διαδίκτυο για την προβολή σχετικών animation. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά λογισμικά βασισμένα στην AI.

Το συγκεκριμένο έργο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κοινωνικό περίγυρο πάνω στο θέμα.

να ευαισθητοποιήσει τα ίδια τα παιδιά.

να αποτελέσει εργαλείο αναστοχασμού του προγράμματος.

 

Views: 11