το podcast

Το podcast που ακολουθεί αποτελεί μέρος ενός προγράμματος για τον εκφοβισμό. Είχε διάρκεια 7 διδακτικά δίωρα και για την ολοκλήρωσή του χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές της e-me, συμβατικά υλικά γραφής, εμπειρίες των παιδιών και του δασκάλου, το διαδίκτυο για την προβολή σχετικών animation. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά λογισμικά βασισμένα στην AI. Το συγκεκριμένο έργο έχει στόχο να […]