Προσωπικά δεδομένα

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υλικό του σεμιναρίου "Ο GDPR και οι 40 κλέφτες" που παρέχεται δωρεάν από την διαδικτυακή πλατφόρμα mathesis (https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Law+GDPR+19E/course/)

Προτεινόμενα βίντεο από το ως άνω σεμινάριο:

V3.2 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

V3.4 Προσωπικά

V7.1 Κωδικοί

V7.2 Πσάρεμα

V7.3 Πσαρώστε με

V7.4 Και τώρα;


  • Άσκηση στην πλατφόρμα Liveworksheets - ισχυροί κωδικοί

Leave a Reply