Ελληνικά

Διαχείριση ουράς σε ταχυδρομείο

Κατεβάστε το αρχείο του προγράμματος στον Η/Υ σας και στη συνέχεια μπείτε στην ιστοσελίδα https://gloglossa.gr/ όπου υπάρχει ο οnline διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ.
Ανοίξτε το αρχείο όπως δείχνει η εικόνα και εκτελέστε το πατώντας το ομώνυμο πλήκτρο.

 

Αφήστε μια απάντηση