ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

 Αθανάσιος Διάκος

Σύμφωνα με μια εκδοχή, το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Γραμματικός ή Αθανάσιος Μασσαβέτας, αλλά έμεινε γνωστός ως  Αθανάσιος Διάκος.

Πολέμησε στη μάχη της Αλαμάνας, όπου είχε ειδοποιηθεί να εγκαταλήψει την θέση του, αλλά αυτός συνέχισε να πολεμά. Τραυματίστηκε όμως και πιάστηκε αιχμάλωτος. Εκτιμώντας την ανδρεία του ο Ομέρ Βρυώνης, του πρότεινε να του χαρίσει τη ζωή του με αντάλλαγμα να προσχωρήσει στον στρατό του. Ο Διάκος αρνήθηκε και θανατώθηκε με φριχτό τρόπο.

Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ένας από τους γενναιότερους και τιμιότερους αγωνιστές της Επανάστασης, επειδή πολέμησε και θυσιάστηκε στον Αγώνα για την ελευθερία.

 

 

Homo Universalis: Αθανάσιος Διάκος

 

 

 

 

Leave a Reply