Η αξία του Τόνου (΄)

Θυμόμαστε τη χρησιμότητα του τόνου: Τόνος είναι το σημαδάκι που παίρνει η συλλαβή που ακούγεται πιο δυνατά, σε κάθε λέξη που έχει δύο, τρεις ή περισσότερες συλλαβές. Δεν παίρνουν τόνο οι μονοσύλλαβες λέξεις. π.χ. χτες, με θα …. Εξαιρούνται και παίρνουν τόνο: Οι μονοσύλλαβες λέξεις πού και πώς όταν ρωτάμε, καθώς και στις εκφράσεις πού […]