Πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας (ΙΙ)

Συνεχίζουμε τις προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας… Κάνουμε την άσκηση που μας έχει μείνει από το βιβλίο, σελίδα 33, άσκηση 4. Στη συνέχεια, να λύσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω πράξεις, με τη μέθοδο που μάθαμε!   Και τώρα παιχνίδι!!! (Κάντε κλικ στην εικόνα)  

Χαρούμενη Πρωτομαγιά!

Με αφορμή τα παρακάτω ποιήματα για την Πρωτομαγιά, οι μαθητές να φτιάξουν ένα στεφάνι (μιας και δεν μπορούμε να φτιάξουμε στην τάξη όπως το είχα σχεδιάσει), όπως το φαντάζονται και με ότι υλικά θέλουν ….. Περιμένω τις φωτογραφίες σας!!!!