Πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας (ΙΙ)

Συνεχίζουμε τις προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας...

Κάνουμε την άσκηση που μας έχει μείνει από το βιβλίο, σελίδα 33, άσκηση 4.

Στη συνέχεια, να λύσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω πράξεις, με τη μέθοδο που μάθαμε!

 

Και τώρα παιχνίδι!!!

(Κάντε κλικ στην εικόνα)