Γλώσσα και Μαθηματικά: Ασκήσεις Επανάληψης!

Στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί υπάρχουν ασκήσεις Γλώσσας και Μαθηματικών, ως επανάληψη μετά τις διακοπές του Πάσχα. Οι εργασίες να γίνουν στο τετράδιο Γλώσσας και Μαθηματικών αντίστοιχα. Επόμενο φύλλο εργασιών θα σας δοθεί την Τετάρτη, οπότε οι μαθητές θα έχουν αρκετό χρόνο για την υλοποίηση των εργασιών. Επίσης, περιμένω με ανυπομονησία απ΄όλα τα παιδιά την […]