Πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας (Ι)

Θυμόμαστε πώς γίνονται οι προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας… ( Κεφ.42: Βιβλίο Μαθηματικών σελίδα 32 και τετράδιο εργασιών σελ. 28) Οι μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά το κάθε στάδιο από την παρακάτω παρουσίαση, ώστε να θυμηθούν βήμα βήμα πώς εργαζόμαστε στις προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας. Στη συνέχεια να κάνουν στο τετράδιο την άσκηση που δίνω. […]