ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6

Ελάτε να κάνουμε μαζί επαναληπτικές δραστηριότητες για τα κεφάλαια 1-6 της Ελληνικής Επανάστασης. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να μελετήσετε τα αντίστοιχα κεφάλαια από το βιβλίο σας.

Δραστηριότητα 1η (Κουίζ) 

Δραστηριότητα 2η (πολλαπλών επιλογών)

Δραστηριότητα 3η (αντιστοίχιση)

Δραστηριότητα 4η (σωστό ή λάθος)

Leave a Reply