ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΡΟΣ Α΄

Αρχίζουμε σήμερα την επανάληψή μας στα κλάσματα και στα κεφάλαια 19-24. Μελετήστε από το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών τα αντίστοιχα μαθήματα και όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να ξεκινήσετε.

Leave a Reply