2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το επόμενο βίντεο έχει στόχο

  • την ενημέρωση των μαθητών για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
  • τον προβληματισμό των μαθητών για τα αποτελέσματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου
  • να ανακαλύψουν τα αίτια της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής
  • τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τα παιδιά προβληματίζονται και προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα που σχετίζονται με τους στόχους.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στόχος της 2ης δραστηριότητας είναι:

  • να αποσαφηνίσουν οι μαθητές το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτό
  • να εντοπίσουν τις κυριότερες αιτίες αύξησης της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.

1η Ομάδα

1η ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

2η Ομάδα

ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

3η Ομάδα

ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

4η Ομάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Εργασία για το σπίτι

Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε κόλλα Α4 μια εικόνα που τους έκανε εντύπωση σχετικά με όσα συζητήθηκαν σε μορφή παζλ και την επόμενη φορά συναρμολογείται το παζλ της κλιματικής αλλαγής στον τοίχο της τάξης μας.

 

 

Leave a Reply