ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε μια κλασική (= γραμμική) οικονομία, παράγουμε, καταναλώνουμε και στη συνέχεια πετάμε στα σκουπίδια όσα έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει. Η Γραμμική Οικονομία λειτουργεί κυρίως σύμφωνα µε το μοντέλο «παίρνω-φτιάχνω-απορρίπτω», ένα γραμμικό μοντέλο, στο οποίο κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο «τέλος της ωφέλιμης ζωής» του. Πολύτιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή υποδομών και κατοικιών, την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή ενέργειας. Όταν τα προϊόντα αυτά καταναλωθούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητα, τότε  απορρίπτονται.

Κυκλική και γραμμική οικονομία Διανυσματική απεικόνιση - εικονογραφία από bimini: 66996272                                                Κυκλική και γραμμική οικονομία συγκρινόμενη Διανυσματική απεικόνιση - εικονογραφία από bimini: 107451878                                                                                                                                                .

One thought on “ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Leave a Reply