Αειφόρος Κινητικότητα.

Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Η αειφόρα και βιώσιμη διαχείριση των οδικών μεταφορών, περιλαμβάνει σε επίπεδο τελικών χρηστών την αλλαγή των συνηθειών στον τρόπο μετακίνησης και την προώθηση της χρήσης των ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών τύπων οδικών μεταφορών (π.χ μέσα μαζικής μεταφοράς, οικονομικότερα οχήματα, car-sharing, ποδήλατο κλπ.) ενώ σε επίπεδο διαχειριστών μεταφορικού έργου (π.χ. λεωφορεία, οχήματα διανομής αγαθών κλπ.) περιλαμβάνει εφαρμογές διαχείρισης στόλου με αποδοτικά επιχειρησιακά σχέδια, χρήση οικονομικότερων και «καθαρότερων» οχημάτων κλπ. Η πόλη μου η Καρδίτσα έχει ανακοινωθεί ότι είναι η πόλη του ποδηλάτου Η Καρδίτσα σήμερα είναι πρωτοπόρος πόλη σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την χρήση του ποδηλάτου από τους κατοίκους της. Ο λόγος είναι ότι το ποδήλατο σε πηγαίνει γρήγορα, αποτελεσματικά και φθηνά παντού. Αν και το ποδήλατο είναι σαφώς το μοναδικό ιδιόκτητο μέσο μετακίνησης για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, στην πραγματικότητα αφορά το σύνολο του πληθυσμού ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και επίπεδο ευημερίας. Ένα πραγματικά δημοκρατικό μέσο μετακίνησης, πάνω στο οποίο όλοι είμαστε ίσοι, καταλαμβάνοντας και επιβαρύνοντας ελάχιστα τον δημόσιο χώρο της πόλης.   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

 

Leave a Reply