ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΥΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Είναι ο παλαιότερος ναός της Καρδίτσας. Κτίστηκε το 1842, αμέσως μετά τις πρώτες οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Οι καμινάδες αποτελούσαν τότε ξεχωριστή κοινότητα στα βορειοανατολικά όρια της πόλης, πριν ιδρύσει η χριστιανική συνοικία της, το βαρούσι. Είναι τρίκλιτη Βασιλική, χτισμένη με ντόπιο ασβεστόλιθο από Ηπειρώτες μαστόρους. Από το λιτό εξωτερικό διάκοσμο ξεχωρίζει κόγχη του […]