Συνεργατική Δράση: η Τ.Ν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Μέρος1)

Ο στόχος της δράσης είναι να συνεργαστούν οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο και να δημιουργήσουν/προγραμματίσουν ένα απλό μοντέλο Μηχανικής Μάθησης που να αναγνωρίζει εικόνες με κατάλληλο ή ακατάλληλο περιεχόμενο για παιδιά . Τα συνεργαζόμενα σχολεία σε πρώτη φάση θα προτείνουν 2-3 εικόνες σχετικές με θετικό και 2-3 αντίστοιχα  με αρνητικό περιεχόμενο και να το αναρτήσουν στο κοινό παρακάτω wakelet ( ΕΔΩ      db7c371)

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την κλίμακα PEGI, τα ηλικιακά επίπεδα (3, 7, 12, 16 και 18) και τις διάφορες ενδείξεις για καταλληλότητα του περιεχομένου του παιχνιδιού όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων. Αναζήτησαν για τα αγαπημένα τους παιχνίδια (Fortnite, Minecraft..) τις αντίστοιχες ενδείξεις και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν αυτές που περίμεναν. Στην συνέχεια πρόσθεσαν εικόνες emojies οι οποίες παραπέμπουν σε κατάλληλο ή ακατάλληλο περιεχόμενο στο συνεργατικό wakelet.

Leave a Reply

Skip to toolbar