Οι τέσσερις εποχές και οι μήνες τους

Διαδραστική αφίσα για το νηπιαγωγείο με θέμα τις τέσσερις εποχές και τους δώδεκα μήνες https://www.thinglink.com/scene/1395811488827965441

Leave a Reply