Το ταξίδι αρχίζει με videoscribe

Animated story από μαθητές του 40ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2018-19 στην έναρξη του Erasmus+ 2018. Συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα "Return to Our Origins Through Sharing" (R.O.O.T.S) ήταν: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Φινλανδία. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το whiteboard video maker "videoscribe"

One Comment on “Το ταξίδι αρχίζει με videoscribe

Leave a Reply