Διαδραστικό βίντεο

Δείτε πρώτα το ΒΙΝΤΕΟ, συζητήστε με τους συμμαθητές σας και μετά απαντήστε τις ερωτήσεις στο παρακάτω βίντεο: